Angen Help?

Ein Gwerthoedd

Ein Gwerthoedd

Our organisational values and behaviours drive the culture of our organisation and underpin our personal performance objectives. Our values provide us with a tool we use to hold ourselves to account for the decisions that we make.

Un Tîm
 • Rhoi nodau a rennir o flaen agendâu unigol
 • Cynnig cymorth i bobl eraill mewn modd rhagweithiol
Parchus
 • Mynd ati’n weithredol i ofyn am farn pobl eraill
 • Gwerthfawrogi gwahanol syniadau a safbwyntiau
Cynhwysol a Chyfeillgar
 • Talu sylw i’n llesiant ein gilydd
 • Bod yn garedig, yn groesawgar ac yn gefnogol gyda phawb
 • Ystyried yr hyn rydyn ni’n ei ddweud a’i wneud, ac effaith hynny ar bobl eraill
Agored
 • Herio mewn modd adeiladol a bod yn barod am her
 •  Dysgu gan bobl eraill
 • Chwilio am ffyrdd gwell o wneud pethau bob amser
Uchelgeisiol
 • Bod yn frwd dros ein gweledigaeth
 • Anelu at ragoriaeth
 • Bod yn flaengar ac yn barod i gymryd risgiau rhesymol i gael effaith
Gonestrwydd
 • Ymdrechu i wneud y pethau iawn a chymryd cyfrifoldeb dros ein gwaith
 • Gwneud yr hyn rydyn ni’n dweud ein bod ni am ei wneud

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges