Angen Help?

Gwneud penderfyniadau

4. Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

4.1 Cynigion a Phenderfyniadau Polisi 

Mae ein tudalen diweddariadau yn cynnwys gwybodaeth am y polisïau a’r mentrau yr ydym yn gysylltiedig â hwy.

Rydym hefyd yn cyhoeddi nifer o Gyhoeddiadau.

4.2 Ymgynghoriadau Cyhoeddus

Darllenwch ymatebion ymgynghori’r Comisiynydd

4.3 Trefniadau Llywodraethu

Mae’n ofynnol i’r Comisiynydd baratoi Datganiad Llywodraethu sy’n nodi’r sail ar gyfer rôl Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru; y ffordd mae’n cael ei llywodraethu a’i rheoli; a sut mae’r Comisiynydd yn atebol am yr hyn mae’n ei wneud.

Mae’r fframwaith llywodraethu yn cynnwys dau ffynhonnell sicrwydd allweddol:

Mae’r Datganiad Llywodraethu yn cael ei gyhoeddi yn y Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges