Angen Help?

Asesiadau Safonau 80

Asesiadau Safonau 80

Mae Safonau 80 ac 82 o’r Safonau Iaith Gymraeg yn ei gwneud yn ofynnol i’r Comisiynydd gynnal asesiad o’r angen i gynnig cwrs addysg yn Gymraeg. Rhaid i’r asesiadau hyn gael eu cyhoeddi wedyn ar wefan y Comisiynydd.

Asesiadau wedi’u Cwblhau

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges