Angen Help?

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn awdurdod rhestredig o dan Reoliadau Deddf Cydraddoldeb (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011. Mae hwn yn golygu bod yn rhaid i ni ddilyn y ‘dyletswyddau cyffredinol’ i hyrwyddo cydraddoldeb. Am fyw o wybodaeth ynghylch y Deddf Cydraddoldeb 2011 a’r dyletwysddau cyffredinol, cliciwch yma.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’i staff wedi ymrwymo i fod yn gwbl gefnogol i’r Ddeddf Cydraddoldeb ac maent yn anelu at gynnwys y Ddeddf ym mhopeth mae’r Comisiynydd yn ei wneud. Hefyd, mae’r Comisiynydd wedi’i rwymo’n gyfreithiol i ddarparu Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy’n cynnwys Amcanion Cydraddoldeb y bydd rhaid i’r Comisiynydd gyflawni yn eu herbyn mewn cylchoedd o bedair blynedd. Mae gan y Comisiynydd ddyletswydd i adrodd yn ôl ar gynnydd yn flynyddol.

Mae’r strategaeth hon yn cychwyn drwy egluro dull y Comisiynydd o weithredu mewn perthynas â’r Ddeddf Cydraddoldeb. Yna mae’n darparu manylion am rôl y Comisiynydd, a fydd o gymorth i egluro pam fod y Comisiynydd wedi geirio ei Amcanion mewn ffordd benodol – yn wahanol i gynghorau lleol a byrddau iechyd, sefydliad bychan yw’r Comisiynydd, sy’n darparu nifer cymharol isel o wasanaethau uniongyrchol. Yna mae’r strategaeth yn datgan y gwaith y mae’r Comisiynydd wedi’i wneud eisoes er mwyn hybu cydraddoldeb. Y darnau hiraf yn y strategaeth yw’r amcanion eu hunain, gyda thri nod sy’n adlewyrchu ein rôl a’n cyfrifoldebau yn sail iddynt.

Darllenwch Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 y Comisiynydd

Eitemau wedi’u llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2021-22

Maint y ffeil
0.35MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2021-22 (Data)

Maint y ffeil
0.09MB
Math o ffeil
Application/zip
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2020-21

Maint y ffeil
0.37MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2020-21 (Data)

Maint y ffeil
0.24MB
Math o ffeil
Application/zip
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2019-20

Maint y ffeil
0.37MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2019-20 (Data)

Maint y ffeil
0.09MB
Math o ffeil
Application/zip
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2018-19

Maint y ffeil
0.35MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2018-19 (Data)

Maint y ffeil
0.09MB
Math o ffeil
Application/zip
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2017-18

Maint y ffeil
0.38MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2017-18 (Data)

Maint y ffeil
0.09MB
Math o ffeil
Application/zip
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2016-17

Maint y ffeil
0.48MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2015-16

Maint y ffeil
0.47MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2014-15

Maint y ffeil
0.34MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2013-14

Maint y ffeil
0.37MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2012-13

Maint y ffeil
0.3MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges