Angen Help?
An older woman cupping her hands around her mouth and shouting while smiling

Sut i osgoi rhagfarn oed wrth gyfathrebu – Awgrymiadau ymarferol i weithwyr proffesiynol

i mewn Adnoddau, Taflen Wybodaeth

Un o’r ffyrdd y gallwn i gyd fynd i’r afael â rhagfarn oed yw drwy’r iaith a’r derminoleg a ddefnyddiwn, sy’n gallu effeithio ar sut y mae pobl yn meddwl, teimlo ac ymateb i’r hyn a ddywedwn. Dyluniwyd y canllaw hwn i’ch helpu i osgoi rhagfarn oed wrth gyfathrebu.

I osgoi rhagfarn oed wrth gyfathrebu, mae’n bwysig i ni ystyried yr iaith, terminoleg a’r tôn a ddefnyddiwn. Mae sut y mae unrhyw gyfathrebu’n cael ei fframio, a’r delweddau sy’n rhan ohono, i gyd yn cael effaith ac isod cynigiwn ymarfer da ar sut i osgoi rhagfarn oed wrth gyfathrebu.

Lawrlwytho Sut i osgoi rhagfarn oed wrth gyfathrebu

 


Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges