Angen Help?

Gwella Cefnogaeth a Gwasanaethau i Ddynion Hŷn sy’n Profi Cam-drin Domestig – Adroddiad Diweddaru Awst 2023

i mewn Adnoddau, Ymchwil ac Adroddiad

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerwyd gan y Comisiynydd a, lle bo’n briodol, sefydliadau eraill, mewn ymateb i argymhellion ei hymchwil i brofiadau dynion hŷn o gam-drin. Mae’r camau gweithredu penodol hyn, sydd wedi’u mapio yn erbyn yr argymhellion, wedi’u nodi yn yr adroddiad.

Darllenwch yr adroddiad

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges