Angen Help?
Older man sitting in chair

Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru

i mewn Adnoddau, Taflen Wybodaeth Eitemau sydd ar gael i’w llwytho i lawr:

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn un o gyfreithiau Cymru sy’n nodi’r ffyrdd y mae’n rhaid i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth, gofal a chymorth i bobl hŷn.

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth i ddarparu gwybodaeth am wahanol rannau o’r Ddeddf a’r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth hon, sydd ar gael i’w llwytho i lawr isod. Os hoffech chi gael copi wedi’i argraffu o unrhyw un o’r taflenni gwybodaeth, cysylltwch â ni. Gallwch lawrlwytho fersiynau Hawdd eu Darllen a Sain isod. Mae fersiynau BSL yma.

Eitemau wedi’u llwytho i lawr

Cael yr help sydd ei angen arnoch gan Wasanaethau Cymdeithasol

Maint y ffeil
0.21MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Cael yr help sydd ei angen arnoch gan Wasanaethau Cymdeithasol - Fersiwn Hawdd ei Ddarllen

Maint y ffeil
1.13MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Cael yr help sydd ei angen arnoch gan Wasanaethau Cymdeithasol - Fersiwn Sain

Maint y ffeil
14.54MB
Math o ffeil
MP3 Audio
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 1: Cyflwyniad i’r Ddeddf

Maint y ffeil
0.16MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 1: Cyflwyniad i’r Ddeddf - Fersiwn Hawdd ei Ddarllen

Maint y ffeil
0.72MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 1: Cyflwyniad i’r Ddeddf - Fersiwn Sain

Maint y ffeil
10.77MB
Math o ffeil
MP3 Audio
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 2: Llais a Rheolaeth

Maint y ffeil
0.15MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 2: Llais a Rheolaeth - Fersiwn Hawdd ei Ddarllen

Maint y ffeil
0.82MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 2: Llais a Rheolaeth - Fersiwn Sain

Maint y ffeil
6.27MB
Math o ffeil
MP3 Audio
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 3: Gwybodaeth, Cyngor a chymorth

Maint y ffeil
0.15MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 3: Gwybodaeth, Cyngor a chymorth - Fersiwn Hawdd ei Ddarllen

Maint y ffeil
0.71MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 3: Gwybodaeth, Cyngor a chymorth - Fersiwn Sain

Maint y ffeil
4.21MB
Math o ffeil
MP3 Audio
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 4: Asesu eich anghenion

Maint y ffeil
0.16MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 4: Asesu eich anghenion - Fersiwn Hawdd ei Ddarllen

Maint y ffeil
0.92MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 4: Asesu eich anghenion - Fersiwn Sain

Maint y ffeil
9.6MB
Math o ffeil
MP3 Audio
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 5: Diwallu eich anghenion

Maint y ffeil
0.16MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 5: Diwallu eich anghenion - Fersiwn Hawdd ei Ddarllen

Maint y ffeil
1.06MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 5: Diwallu eich anghenion - Fersiwn Sain

Maint y ffeil
10.62MB
Math o ffeil
MP3 Audio
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 6: Talu am Ofal

Maint y ffeil
0.14MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 6: Talu am Ofal - Fersiwn Hawdd ei Ddarllen

Maint y ffeil
1.6MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 6: Talu am Ofal - Fersiwn Sain

Maint y ffeil
30.25MB
Math o ffeil
MP3 Audio
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 7: Amddiffyn pobl rhag camdriniaeth ac esgeulustod

Maint y ffeil
0.16MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 7: Amddiffyn pobl rhag camdriniaeth ac esgeulustod - Fersiwn Hawdd ei Ddarllen

Maint y ffeil
0.96MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 7: Amddiffyn pobl rhag camdriniaeth ac esgeulustod - Fersiwn Sain

Maint y ffeil
7.3MB
Math o ffeil
MP3 Audio
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 8: Beth allwch chi ei wneud os nad ydych yn cael yr help sydd ei angen arnoch?

Maint y ffeil
0.14MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 8: Beth allwch chi ei wneud os nad ydych yn cael yr help sydd ei angen arnoch? - Fersiwn Hawdd ei Ddarllen

Maint y ffeil
0.5MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 8: Beth allwch chi ei wneud os nad ydych yn cael yr help sydd ei angen arnoch? - Fersiwn Sain

Maint y ffeil
3.41MB
Math o ffeil
MP3 Audio
Llwytho i lawr

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges