Angen Help?

Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru

i mewn Adnoddau, Taflen Wybodaeth Eitemau sydd ar gael i’w llwytho i lawr:

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn un o gyfreithiau Cymru sy’n nodi’r ffyrdd y mae’n rhaid i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth, gofal a chymorth i bobl hŷn.

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth i ddarparu gwybodaeth am wahanol rannau o’r Ddeddf a’r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth hon, sydd ar gael i’w llwytho i lawr isod. Os hoffech chi gael copi wedi’i argraffu o unrhyw un o’r taflenni gwybodaeth, cysylltwch â ni.

Eitemau wedi’u llwytho i lawr

Cael yr help sydd ei angen arnoch gan Wasanaethau Cymdeithasol

Maint y ffeil
0.21MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 1: Cyflwyniad i’r Ddeddf

Maint y ffeil
0.16MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 2: Llais a Rheolaeth

Maint y ffeil
0.15MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 3: Gwybodaeth, Cyngor a chymorth

Maint y ffeil
0.15MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 4: Asesu eich anghenion

Maint y ffeil
0.16MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 5: Diwallu eich anghenion

Maint y ffeil
0.16MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 6: Diwallu eich anghenion

Maint y ffeil
0.23MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 7: Amddiffyn pobl rhag camdriniaeth ac esgeulustod

Maint y ffeil
0.16MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Daflen Ffeithiau 8: Beth allwch chi ei wneud os nad ydych yn cael yr help sydd ei angen arnoch?

Maint y ffeil
0.14MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges