Angen Help?
An older woman reading something while standing behind of plants

Deall Poblogaeth Cymru sy’n Heneiddio: Ystadegau Allweddol

i mewn Adnoddau, Ystadegau Allweddol

Nid yw pobl hŷn yn aml yn cael eu cynrychioli’n ddigonol mewn nifer o ffynonellau data, sy’n achosi anawsterau wrth geisio canfod y problemau a’r rhwystrau a allai ein hatal rhag heneiddio’n dda.

Dyna pam mae’r Comisiynydd wedi creu adnodd sy’n dwyn ynghyd ystadegau, tystiolaeth ac ymchwil allweddol i roi trosolwg o brofiadau pobl o fynd yn hŷn yng Nghymru.

Bydd y wybodaeth hon yn galluogi llunwyr polisïau a phenderfyniadau i ddeall yn well yr heriau y gall pobl hŷn fod yn eu hwynebu, a’r camau gweithredu a’r polisïau sydd eu hangen i sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, bod hawliau’n cael eu cynnal ac nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.

Bydd y ddogfen yn cael ei diweddaru’n rheolaidd i sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf ar gael i gefnogi newid a gwelliannau ledled Cymru.

 

Darllen 'Deall Poblogaeth Cymru sy’n Heneiddio: Ystadegau Allweddol'

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges