Angen Help?
Picture of two medical professionals and an older woman conversing over an older man in a hospital bed

‘Deall DNACPR’ – Gwybodaeth a Chyngor ar Penderfyniadau Beidio Ag Adfywio Cardio-Pwlmonaidd

i mewn Adnoddau

Mae penderfyniadau clinigol sy’n ymwneud â’r cyfarwyddyd Na Cheisier Dadebru Cardio-Anadlol (DNACPR) yn aml yn anodd iawn i gleifion a’u hanwyliaid, ac mae’r ffyrdd y gwneir y penderfyniadau hyn yn gallu bod yn aneglur ac yn anodd eu deall, yn enwedig yn ystod cyfnodau o argyfwng. Dyna pam mae’n hollbwysig cael trafodaethau amserol, sensitif a gwybodus am DNACPR.

Mae hefyd yn bwysig bod pobl hŷn a’u teuluoedd yn gallu cael gafael ar wybodaeth a chyngor am y broses DNACPR, sy’n gallu bod yn ddefnyddiol iawn os byddwn byth yn canfod ein hunain yn y sefyllfa hon.

Dyna pam mae’r Comisiynydd wedi creu’r hyb hwn, er mwyn rhoi gwybodaeth allweddol i chi a’ch cysylltu ag ystod eang o adnoddau defnyddiol.

Beth yw CPR/DNACPR?
Ble alla i gael mwy o wybodaeth am DNACPR?
Sut mae ffurflen DNACPR yn edrych?
Pwy alla i gysylltu â er mwyn dysgu mwy am DNACPR?
Pwy alla i gysylltu â nhw os oes gen i bryder/cwyn am DNACPR?

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges