Angen Help?
A woman looking into the distance and faintly smiling in a wooded area

Canllawiau Hwylus ar Atwrneiaeth Arhosol

i mewn Adnoddau, Taflen Wybodaeth

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’r Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus wedi gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu arweiniad syml i Atwrniaeth Arhosol.

Nod yr arweiniad yw helpu pobl ledled Cymru a Lloegr i ddeall pwysigrwydd cael Atwrniaeth Arhosol i reoli eu harian, eu hiechyd a’u lles.

Mae’r arweiniad hefyd yn rhoi atebion i gwestiynau cyffredin am Atwrniaeth Arhosol, a gall helpu i sicrhau bod penderfyniadau a wneir yn y dyfodol am arian, iechyd a lles yn cael eu diogelu.

Darllen Canllawiau Hwylus ar Atwrneiaeth Arhosol Fersiwn Hygyrch

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges